Een afspraak : Rechtstreeks of via doorverwijzing

Afspreken met verwijsbrief

U kunt zich aanmelden via de telefoon of via de mail. Het eerste consult duurt een uur waarin ruim aandacht is voor uw hulpvraag, uw verwachting, uw leef- en eetgedrag. Na afloop van het gesprek wordt in samenspraak met de cliënt het behandelplan opgesteld en wordt de verwijzer schriftelijk geinformeerd middels een rapportage.

 

Afspreken zonder verwijsbrief
Met ingang van 1 september 2011 kunt u zelf een afspraak maken met een diëtist.
Een verwijsbrief van de huisarts of specialist is niet meer nodig. Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD). Een paar zorgverzekeraars verlangen desondanks een verwijsbrief (o.a. CZ, Delta Loyd, OHRA).

notenWilt u liever eerst met uw huisarts overleggen? Dat kan.
Dan kunt u uw huisarts alsnog om een verwijsbrief vragen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?
Komt u voor het eerst bij de diëtist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een zogeheten DTD-screening plaats.
Dit is een vooronderzoek om te kijken of u bij de diëtist aan het juiste adres bent.
Het hangt van meerdere factoren af of een behandeling gestart kan worden.
Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de behandeling.
Zijn er twijfels, dan geeft de diëtist u het advies om contact met uw  huisarts op te nemen of  overlegt  zij, in afstemming met u, zelf met de huisarts.

Yvonne is opgeleid tot de DTD screening
Yvonne is opgeleid om een goede diagnose te stellen. Bij twijfel verwijst ze u naar uw huisarts of een medisch specialist.
De DTD-screening wordt vergoed door de zorgverzekeraar.


Wordt de huisarts geïnformeerd?
De huisarts ontvangt een rapportage van de diëtist, behalve als u aangeeft dit niet te willen.
 

Contact

U kunt mij bereiken via de telefoon (0315-242201 of 06-38040547) of via de mail (info@dietistenpraktijkschuurman.nl). Als ik spreekuur draai ben ik niet altijd in de gelegenheid om de telefoon aan te nemen. U hebt op beide nummers de mogelijkheid om een bericht in te spreken. U wordt dan in elk geval de volgende dag teruggebeld.