Goed om te weten

 

Behandeltijd

De behandeling door mij bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Ik bereken voedingen, stel een op maat gesneden dieetadvies op en heb mondeling en schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent. Deze indirecte behandeltijd vindt met name plaats bij aanvang van de behandeling en bij de afronding van de behandeling. Bij het eerste consult van 60 minuten komt 30 minuten indirecte tijd bij.

 

weight-loss2
Afspraak afzeggen

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren mee te delen. Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van de tijd die voor u is gereserveerd bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.

 

  

Tarieven binnen vergoeding

Elk jaar wordt het landelijk uurtarief vastgesteld door de zorgautoriteit.

Uw zorgverzekeraar kan hier enigszins van afwijken, de grootste zorgverzekeraar in onze regio Menzis heeft als uurtarief in 2017 : € 60.00.

 

Tarieven buiten vergoeding(-uren)

Voor dieetadvisering buiten de uren die door de zorgverzekeraar worden vergoed, zijn de kosten voor het consult voor uw eigen rekening. U krijgt hiervoor een faktuur die u binnen 21 dagen dient te voldoen. U kunt deze faktuur niet declareren bij uw zorgverzekeraar.
Voor behandelingen buiten de vergoeding door de zorgverzekeraar geldt een tarief van €60,00 per uur, te berekenen in eenheden van 15 minuten. Hieronder valt de tijd van het consult én de hierboven genoemde indirecte tijd.

 

De consultopbouw is normaliter als volgt:

 

Soort consult               Contacttijd           Uitwerktijd       Tarief

Eerste consult               

60 minuten            

30 minuten        

€ 90.00

Vervolgconsult

30 minuten

0 minuten

€ 30.00

Vervolgconsult kort

15 minuten

0 minuten

€ 15.00

 


Privacy

 
Uw privacy is gewaarborgd.

 


Klachtenregeling
Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).